Prague Concert Life, 1850-1881

Dary

Automaticky přeloženo z angličtiny, bude mít jakákoliv pomoc s překlady.

Databáze Pražského koncertního života je soukromá, hostovaná a udržovaná; není připojen s jakoukoli institucí nebo finančním subjektem, a není charitativní organizací.

Všechny práce na zaplnění a úpravě databáze se provádí bez mzdy nebo odměny.

Zatímco databáze obsahuje mnoho tisíců záznamů, stále pokrývá jen asi jednu čtvrtinu zamýšlený časový interval ...

Upozorňujeme, že uživatelé jsou ochotni věnovat zvláštní pozornost jejich oblastem zájmu

Každé dárcovství pomáhá zajistit pokračování tohoto projektu a napomáhá jeho rozšíření a růst.

Pokud jste našli zdroj užitečný a jste nadšeni jeho obsahem a ideální, pak prosím zvážit darování. Nebo se můžete zeptat na sponzorování období práce nebo pramenů pokryté? Každá taková pomoc nebo příspěvek je velmi vděčná.

Tlačítka níže vás zavedou do služby PayPal. Děkujeme za vaši podporu,
Karl Stapleon [donations@prague-concerts.info]


Darovat

Přihlaste se za €1.50 za měsíc